Czy powierzchnia implantu ma znaczenie?

Zastosowanie unikalnej powierzchni pozwala przyśpieszyć proces osteointegracji implantów (czyli łączenia się implantów z tkanką kostną).

Piaskowanie i wytrawianie implantu zwiększa jego powierzchnię tworząc mikro i nanostrukturę przy jednoczesnym wyeliminowaniu zanieczyszczeń powierzchni. Zastosowany proces przygotowania powierzchni implantu zapewnia doskonałą osseointegrację implantów z kością.
Osteofilna powierzchnia implantów ICX posiada bardzo dobrze zdefiniowaną mikro-porowatość.

Dlaczego jest to tak ważne?
Badania kliniczne wykazały, że implanty o osteofilnej powierzchni łączą się z tkanką kostną o wiele szybciej i silniej niż implanty o tradycyjnych powierzchniach. Proces całkowitej integracji implantu o osteofilnej powierzchni z tkanką twardą trwa tylko kilka tygodni, podczas gdy implanty o konwencjonalnych powierzchniach całkowicie integrują się z kością w ciągu około sześciu miesięcy.
Mikroporowata powierzchnia implantów ICX jest doskonałą pożywkę dla wzrostu tkanki kostnej co sprzyja osteointegracji implantu z kością.

Przygotowanie powierzchni implantów ICX w specjalnym procesie produkcji nadaje im poziom osteofilności przyspieszający proces gojenia, dający wyższy odsetek udanych implantacji.
Sposób piaskowania i wytrawiania powierzchni implantów ICX ma bezpośredni wpływ na podniesienie poziomu niezawodności mechanicznej zakotwienia materiału w kości w mikrozakresie.